Využívanie súborov cookies

Čo je cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi webstránky eshopu MOPOS možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky, na ktorých už niekedy bol. Informácie z cookies sú prístupné webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila. Cookie je „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet a pod.).

Aký je obsah cookies?

Na webstránke eshopu MOPOS sa používajú dočasné súbory cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi MOPOS a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Na čo slúžia cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. MOPOS používa túto technológiu na webstránke eshopu, aby mohli zákazníci jednoduchšie využívať služby eshopu.

Ochrana súkromia

Ak webové stránky MOPOS používajú súbory cookies, uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete v dokumente „ochrana osobných údajov zákazníci“.

Žiadna iná strana než MOPOS nemá možnosť, len na základe súborov cookies, zistiť konkrétnu osobu zákazníka.

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?

Návštevník webovej stránky má možnosť nastaviť si súbory cookies vo svojom prehliadači. Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že aicky umožňuje ukladanie akýchkoľvek súborov cookies pre všetky webové servery (stránky). Nastavenie prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude cookies budú odmietnuté.

Ďalej je možné zmeniť nastavenie prehliadača tak, že sa budú cookies spracúvať rôznymi spôsobmi:

• používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie,

• používateľ si špecifikuje správanie súbor cookies na konkrétnych webových stránkach (napr. jeho obľúbených),

• používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookies na svojom počítači.

Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookies, či už konkrétne, alebo všetky.

Vaše práva

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo na prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenositeľnosť údajov, ako aj právo namietať. Rovnako máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR).